ХасБанк - Бичил зээл

Хүү: 1.8% - 1.4%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
 • Харилцагчийн анкет бөглөнө. /ХасБанкны маягт, 1% цээж зураг/ зөвхөн анх удаа зээл хүсэгчийн хувьд/;
 • Бичил зээлийн өргөдөл /ХасБанкны маягтаар татаж авах/;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Эрхэлж буй бизнест холбогдох бичиг баримт /тусгай зөвшөөрөл, патент, лиценз байдаг бол авчрах/;
 • Ажлын байрын бичиг баримт/ түрээсээр ашигладаг бол түрээсийн гэрээ, сүүлийн сарын түрээс төлсөн баримт/;
 • Бизнесийн орлоготой холбоотой баримтууд /тайлан, эсхүл орлого бүртгэдэг хар дэвтэр .../;
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл шаардагддаг бол эрх бүхий байгууллагаас олгосон патент лиценз, эрхийн гэрчилгээ, түрээсийн гэрээ;
 • Орон сууц, хашаа байшин, газар өмчлөх, эзэмших эрхийн гэрчилгээ;
 • Бусад;
Tавигдах шаардлагa
 • Зээлээ эргэн төлөхүйц бизнесийн орлоготой, баталгаажсан байх,
 • Тухайн бизнесээ 3 сараас дээш хугацаанд эрхэлсэн байх,
 • Хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаатай байх.