БСБ финанс ББСБ - Машины лизинг - Монголд яваагүй

Хүү: 2.6% - 2.6%
75070008, 75070004
Бүрдүүлэх материал
  • Иргэний үнэмлэх, Цээж зураг
  • Цалингийн тодорхойлолт, НДДэвтэр
  • Банкны дансны хуулга
  • Худалдан авах машины гаалийн бичиг, нэхэмжлэх
Tавигдах шаардлагa
  • 30 хувийн урьдчилгаатай бол орлого нотолно. 50 хувийн урьдчилгаатай бол орлого нотлох шаардлагагүй

Бусад банкны зээлүүд