БСБ финанс ББСБ - Жижиг, дунд бизнесийн зээл

Хүү: 2.8% - 2.6%
75070008, 75070004