Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь зохиох

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Хэрэглээний зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.5%
Голомт Банк 1.9% - 1.7%
Төрийн Банк 1.6% - 1.4%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.4%
ХасБанк 1.9% - 1.7%
Капитрон банк 2.3% - 1.7%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.2% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 3.3% - 2.9%
ХасБанк 2.0% - 2.0%
Төрийн Банк 2.0% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Голомт Банк 2.5% - 2.5%
Хаан Банк 2.5% - 2.2%
ХасБанк 2.0%
Ариг банк 2.1% - 1.9%
Капитрон банк 2.6% - 2.1%
Улаанбаатар хотын банк 2.2% - 1.9%
Кредит банк 2.2% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Транскапитал 3.2% - 2.8%
Ард Кредит 3.0% - 2.6%
НЭТКАПИТАЛ 4.0%
Тунамал капитал ББСБ 3.5%
Хөгжил Финанси 3.5% - 3.3%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
РичФинанс 4.5% - 4.0%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.