Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь зохиох

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө
МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД (MONGO.MN)

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Хэрэглээний зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 1.5% - 1.2%
Голомт Банк 1.9% - 1.2%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.5% - 1.2%
ХасБанк 1.5% - 1.2%
Төрийн Банк 1.5% - 1.3%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.2% - 1.8%
Капитрон банк 1.5% - 1.25%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.6% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 3.2%
Голомт Банк 1.7% - 1.45%
Simple 3.0% - 1.7%
Ариг банк 2.1% - 1.9%
Газар капитал партнерс ББСБ 2.3%
Капитрон банк 1.8% - 1.5%
ХасБанк 1.8% - 1.8%
Кредит банк 1.8% - 1.5%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.6% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 2.0% - 1.9%
ХасБанк 2.0% - 2.0%
Төрийн Банк 1.7% - 1.5%
Газар капитал партнерс ББСБ 2.3%
Голомт Банк 1.7% - 1.45%
Дэлгэрэнгүй