Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь зохиох

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө
МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД (MONGO.MN)

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Хэрэглээний зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
Голомт Банк 1.9% - 1.2%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.5%
Төрийн Банк 1.6% - 1.4%
ХасБанк 1.9% - 1.7%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.2% - 1.8%
Капитрон банк 1.9% - 1.7%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.9% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 2.0% - 1.9%
ХасБанк 2.0% - 2.0%
Төрийн Банк 1.8% - 1.6%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.5% - 2.2%
Голомт Банк 2.5% - 2.5%
ХасБанк 2.0%
Капитрон банк 2.0% - 1.7%
Ариг банк 2.1% - 1.9%
Кредит банк 2.2% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 2.6% - 2.4%
Транскапитал 3.1% - 2.8%
РичФинанс 4.5% - 4.0%
Хөгжил Финанси 2.9% - 2.7%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
НЭТКАПИТАЛ 3.9%-3.5%
Тунамал капитал ББСБ 3.5%
БСБ финанс ББСБ 3.2%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Дэлгэрэнгүй