Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарь зохиох

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Хэрэглээний зээлийн төрлөө сонгоно уу
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.5%
Голомт Банк 1.9% - 1.7%
Төрийн Банк 1.6% - 1.4%
Улаанбаатар хотын банк 1.9% - 1.4%
ХасБанк 1.9% - 1.7%
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2.2% - 1.8%
Капитрон банк 2.3% - 1.7%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.7% - 1.5%
БСБ финанс ББСБ 3.3% - 2.9%
ХасБанк 2.0% - 2.0%
Төрийн Банк 2.0% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 2.5% - 2.2%
ХасБанк 2.0%
Ариг банк 2.1% - 1.9%
Голомт Банк 2.5% - 2.5%
Капитрон банк 2.6% - 2.1%
Кредит банк 2.2% - 1.8%
Улаанбаатар хотын банк 2.2% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй
Ард Кредит 3.0% - 2.6%
Транскапитал 3.2% - 2.8%
НЭТКАПИТАЛ 4.0%
Тунамал капитал ББСБ 3.5%
Кибернетик ББСБ 3.5% - 2.5%
Хөгжил Финанси 3.5% - 3.3%
РичФинанс 4.5% - 4.0%
Актив моргэйж фанд 4.5% - 4.0%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.