Амины ОС худалдан авах зээл

1900-1977
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

79

үзсэн
1800-1917
1.3% - 1.25%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 7 жил

41

үзсэн
1800-1888
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

28

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 240 сар хүртэл

22

үзсэн
1800-1646
1.3% - 1.2%

Урьдчилгаа: 40%

Хугацаа: 20 жил

20

үзсэн

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД