Хүүхдийн хадгаламж

1800-1917
10.2%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20 000

310

үзсэн
1800-1881
10.9%

Хугацаа: 1-18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

194

үзсэн
1800-1888
11.57%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20000

190

үзсэн
1800-1646
10.7%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

149

үзсэн
1800-1977
10.7%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

120

үзсэн
11-328373
12.5%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 5000

120

үзсэн
7013-3060
12.5%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 10,000

85

үзсэн
7577-1199
11.0%

Хугацаа: 18 нас хүртэл

Доод үлдэгдэл: 10000

57

үзсэн
1800-1188
11.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

49

үзсэн
7716-9999
12.0%

Хугацаа: 18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

44

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй