Хүүхдийн хадгаламж

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1800-1917
10%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20 000

149

үзсэн
1800-1888
9.38%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20000

67

үзсэн
1900-1977
10.4%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

61

үзсэн
7013-3060
11%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 10,000

46

үзсэн
7716-9999
11.7%

Хугацаа: 18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

42

үзсэн
1800-1646
10%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

40

үзсэн
1800-1881
10.2%

Хугацаа: 1-18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

39

үзсэн
11-328373
11.6%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 5000

35

үзсэн
1800-1188
10.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

31

үзсэн
7577-1199
10.10%

Хугацаа: 18 нас хүртэл

Доод үлдэгдэл: 10000

13

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ