Хүүхдийн хадгаламж

1800-1917
8.5%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20 000

260

үзсэн
1900-1977
9.6%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

147

үзсэн
1800-1888
8.52%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 20000

112

үзсэн
1800-1881
9.0%

Хугацаа: 1-18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

108

үзсэн
7013-3060
11%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 10,000

81

үзсэн
1800-1646
7.9%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10 000

73

үзсэн
11-328373
10.2%

Хугацаа: 18 нас

Доод үлдэгдэл: 5000

69

үзсэн
1800-1188
10.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

44

үзсэн
7716-9999
10.9%

Хугацаа: 18 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

44

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД