​ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

  • 2023 / 02 / 04

Mongo.mn сайт нь "иргэдэд санхүүгийн зөвлөгөө, зуучлалын үйлчилгээ үзүүлэх" эрхэм зорилготойгоор 2014 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилгынхоо хүрээнд хадгаламж, зээл, хувьцаа, бонд, бусад төрлийн санхүүгийн болон хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнийг хүмүүст сурталчлан таниулж, хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажилладаг.

Энэ хүрээнд бид банк, ббсб болон бусад санхүүгийн байгууллагуудтай доорх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

1. ОНЛАЙН БАНК, ББСБ-УУД

Mongo.mn сайтад зочлон хадгаламж, хуримтлал, зээлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл авч буй хүмүүст танай банк, ббсб-н хадгаламж, зээлийн үйлчилгээг танилцуулан, зуучлах үйлчилгээ.

Төлбөр: Сард 180'000 - 360’000 төгрөг.

2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗУУЧЛАЛ

Хувьцаа, бонд гэх мэт хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнүүдийг сурталчлан, зуучлах үйлчилгээ.

Төлбөр: Зуучлалын үнийн дүнгийн 0.3%

3. МЭДЭЭ БАЙРШУУЛАХ

Банк, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний танилцуулга, санхүүгийн зах зээлийн мэдээ, мэдээллийг байршуулах үйлчилгээ.

Төлбөр: 1 мэдээ байршуулахад 50’000 төгрөг.

4. ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг баннер хэлбэрээр Mongo.mn сайтад хандаж буй нийт хүмүүст суралтчлан, зуучлах үйлчилгээ.

Төлбөр: Сард 850’000 төгрөг

5. СУРГАЛТ

Банк, санхүүгийн байгууллагын ажилтнуудад доорх чиглэлийн сургалт, зөвлөгөө өгч байна.

Үүнд:

  1. Харилцагч төвтэй борлуулалт
  2. Харилцагчдад санхүүгийн зөвлөгөө өгөх
  3. Өрхийн санхүүгийн төлөвлөгөө зохиох

Төлбөр: Сургалтын цар хүрээнээс хамаарна.

6. СУДАЛГАА

Доорх төрлийн судалгаануудын үр дүнтэй та бүхэн танилцах боломжтой.

Үүнд:

  1. Зээлээр байр орон сууцтай болох хүсэлтэй хүмүүсийн судалгаа
  2. Хадгаламж, хуримтлалын үйлчилгээ сонирхож буй хүмүүсийн судалгаа
  3. Зээлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн судалгаа
  4. Банкуудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадварын судалгаа

Төлбөр: Судалгааны цар хүрээнээс хамааран 3 - 10 сая төгрөг.

Дээрх чиглэлээр хамтран ажиллах, эсвэл дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсэлтэй иргэд, байгууллагууд 9999-8626 утсаар холбогдох, эсвэл damdinjav@mongo.mn мэйл хаягаар холбогдоно уу.

Бид та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна.

Mongo.mn - санхүүгийн ертөнц

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД