Долларын хадгаламж

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1900-1977
2.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

43

үзсэн
7716-9999
4%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

34

үзсэн
1800-1881
2.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

22

үзсэн
1800-1917
1.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 usd

20

үзсэн
1800-1646
2%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

17

үзсэн
11-328373
2.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

14

үзсэн
1800-1888
1.81%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20 usd

13

үзсэн
1800-1188
3.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20 usd

13

үзсэн
7013-3060
2.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 0

12

үзсэн
7577-1199
2.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10

7

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ