Долларын хадгаламж

7716-9999
4%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

183

үзсэн
1800-1977
2.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

164

үзсэн
1800-1917
1.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 usd

151

үзсэн
1800-1881
2.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

127

үзсэн
1800-1646
2%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

102

үзсэн
11-328373
3.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10 usd

85

үзсэн
1800-1188
3.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20 usd

72

үзсэн
1800-1888
1.81%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20 usd

61

үзсэн
7013-3060
2.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 0

61

үзсэн
7577-1199
2.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10

34

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй