Юанийн хадгаламж

1800-1917
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

55

үзсэн
1800-1977
1.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

33

үзсэн
1800-1888
1.81%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 200 CNY

29

үзсэн
1800-1646
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 CNY

22

үзсэн
11-328373
3.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 50 CNY

21

үзсэн
7716-9999
4.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

20

үзсэн
1800-1881
1.7%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 300 CNY

20

үзсэн
1800-1188
3.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100 CNY

18

үзсэн
7577-1199
3.6%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 100

15

үзсэн

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй