Хадгаламж - 1 жил

1800-1917
8.3%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20 000

1181

үзсэн
1900-1977
8.8%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

445

үзсэн
7716-9999
10.9%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

340

үзсэн
1800-1646
7.5%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

242

үзсэн
1800-1881
8.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10,000

200

үзсэн
1800-1888
7.44%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20000

187

үзсэн
11-328373
10.2%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

178

үзсэн
1800-1188
10.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

144

үзсэн
7013-3060
10.4%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

141

үзсэн

Хадгаламж

Санхүүгийн боловсролд

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу! 1. Энэ сайт дээр байгаа хадгаламжийн хүүгийн мэдээлэл нь яг тухайн өдрийнхөө банкны шинэ мэдээллийг харуулж байгаа гэж ойлгох уу, эсвэл тухайн банкинд очиж бодит мэдээлэл авсан дээр үү? 2. Хадгаламжийг 6 эсвэл 12 сараар нээсэн тохиолдолд хадгаламжийн хугацааг дуусахаас нь өмнө мөнгөө авч чадаагүй байлаа гэхэд хэдэн удаа автоматаар өмнөх хугацаагаар сунгагдах вэ? 3. Онлайн банкаар өөрийн хадгаламжийн дансаа алсаас удирдах боломжтой байдаг уу?

1.Банкинд очих шаардлагагүй мэдээллээ байнга шинэчлэдэг. 2. Анх гэрээ хийхдээ автоматаар сунгах уу гэдгээ тохирдог, хэдэн удаа ч сунгагдана. 3. Онлайнаар удирдаад явах боломжтой

Олон улсын картын захиалгыг яааж хийх вэ? Яамар орнуудад үйлчлэх вэ? танай банкны байршил? Банкны баталгаа,даатгалыг гаргаж өгөх үү?

Олон улсын картыг банкны салбарт болон интернет банкаар захиалж болно. Виза карт дэлхийн дийлэнх оронд үйлчлэх бол юнионпэй карт хятад орос болон азийн орнуудад үйлчлэнэ

Төриин банк хадгламжийн хүү хэд вэ

Төрийн банкны хадгаламжийг хүүг http://www.mongo.mn/product/2321 эндээс

Бүх банкны хадгаламжийн хүүг http://www.mongo.mn/z/1240 эндээс үзнэ үү