Өрхийн хэрэглээний зээл

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1800-1917
1.6% - 1.5%

Хугацаа: 2.5 жил

87

үзсэн
75070008, 75070004
3.2%

Хугацаа: 1 жил

47

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.3%

Хугацаа: 30 сар

46

үзсэн
7013-3060
1.4% - 1.4%

Хугацаа: 2.5 жил

35

үзсэн
11-328373
1.8% - 1.5%

Хугацаа: 2.5 жил

34

үзсэн
1800-2828
3.0% - 1.7%

Хугацаа: 2 жил

30

үзсэн
1800-1888
1.8% - 1.8%

Хугацаа: 2.5 жил

16

үзсэн
1800-1646
1.7% - 1.7%

Хугацаа: 2 жил

10

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ