орон сууц барьцаалсан зээл - Хүүгээр эрэмбэлэв

1800-1881
2.0% - 1.8%

Хугацаа: 2 жил

113

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-319041
2.2% - 1.9%

Хугацаа: 18 сар

16

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7013-3060
2.3% - 2.0%

Хугацаа: 2 жил

26

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-305164
2.5%

Хугацаа: 12 сар

22

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
1800-1188
2.5% - 2.1%

Хугацаа: 12 сар

14

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
9402-9040, 9410-9040
3.0%

Хугацаа: 12 сар

9

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77003322
3.0% - 2.5%

Хугацаа: 12 сар

10

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7010-0061
3.2%

Хугацаа: 6 сар

4

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7011-1000, 11-332255
3.4%-3%

Хугацаа: 12 сар

7

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
99183911, 86183911
3.5%

Хугацаа: 18 сар

11

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
70112494, 99038906
3.5%

Хугацаа: 2 жил

7

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
323236
3.5%

Хугацаа: 12 сар

5

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7000-8300, 9905-3283, 8998-6116, 9653-8300
3.5% - 2.5%

Хугацаа: 2 жил

8

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77163333
3.5% - 3.0%

Хугацаа: 12 сар

6

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-329753
3.5%-3.3%

Хугацаа: 12 сар

6

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
7011-9696, 93309696
3.7%-3.5%

Хугацаа: 24 сар

7

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-302767, 70002666, 77020019, 70105034
3.8% - 3.2%

Хугацаа: 2 жил

17

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
77018118
3.9% - 3.5%

Хугацаа: 12 сар

14

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
88220399
4.0%

Хугацаа: 12 сар

7

үзсэн
Дэлгэрэнгүй

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт

Хаан банканд цалингийн зээлтэй юм аа үл хөдлөхийг зээлд хамрагдах боломжтой юу
Газар барьцаалж ажилтай хүн зээл авч болохуу
би зээл авах боломжтой юу