6 сарын хугацаатай хадгаламж

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1800-1917
0.67%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

76

үзсэн
1800-1646
0.67%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

46

үзсэн
1800-1888
0.67%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

39

үзсэн
1900-1977
0.7%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

38

үзсэн
7716-9999
0.75%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

29

үзсэн
1800-1881
0.67%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

24

үзсэн
7577-1199
0.74%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

23

үзсэн
11-328373
0.73%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

20

үзсэн
7013-3060
0.72%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

16

үзсэн
1800-1188
0.75%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

14

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ