6 сарын хугацаатай хадгаламж

1800-1917
0.71%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

68

үзсэн
7716-9999
0.92%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

61

үзсэн
1800-1977
0.73%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

54

үзсэн
1800-1646
0.71%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

42

үзсэн
11-328373
0.78%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

41

үзсэн
1800-1881
0.72%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

40

үзсэн
1800-1888
0.84%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

40

үзсэн
7013-3060
0.79%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

39

үзсэн
1800-1188
0.83%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

34

үзсэн
7577-1199
0.78%

Хугацаа: 6 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

26

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй