Хашаа байшин барих зээл

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1800-1917
1.3% - 1.25%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 7 жил

93

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 3-5жил

26

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ