амины ОС барих зээл - Хүүгээр эрэмбэлэв

1800-1888
1.5%

Урьдчилгаа: 20-50%

Хугацаа: 15 жил

25

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
1800-1881
1.5% - 1.3%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 5 жил

13

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
11-328373
2.3% - 1.8%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

5

үзсэн
Дэлгэрэнгүй
1900-1977
1.7% - 1.7%

Урьдчилгаа: 50%

Хугацаа: 20 жил

6

үзсэн
Дэлгэрэнгүй

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт

Би энэ байгуулагадаа орхоосоо өмнө ондоо байгуулгад тасралтгүй ндш төлж байсан энэ байгуулгад ороод ндш таслаагүй төлж байгаа энд ороод гурван сар төлж байгаа нийт 14 сар төлж байна би цалингийн зээлд хамрагдаж болох уу
Би хашаандаа байшин бариулах гэсэн юмаа гэхдээ зээлээр
сайн байна уу би 35 саяаар хашаа байшин авах гэж байгаа юмаа 10саяыг нь бэлэн өгсөн юмаа үлдсэн мөнгйиг нь байшинг тавиад гаргаад өгч болох уу цаад хүнтэйгээ тохирсон юмаа