3 сарын хугацаатай хадгаламж

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

1800-1917
0.5%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

53

үзсэн
1800-1888
0.62%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

40

үзсэн
7013-3060
0.55%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10,000

39

үзсэн
7716-9999
0.9%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

36

үзсэн
1800-1881
0.58%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

31

үзсэн
1900-1977
0.58%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

29

үзсэн
7577-1199
0.61%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

29

үзсэн
1800-1646
0.54%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

27

үзсэн
11-328373
0.63%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

26

үзсэн
1800-1188
0.58%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

20

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ