3 сарын хугацаатай хадгаламж

1800-1917
0.63%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

67

үзсэн
11-328373
0.72%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

58

үзсэн
7716-9999
0.92%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

44

үзсэн
7013-3060
0.73%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10,000

40

үзсэн
1800-1646
0.63%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

36

үзсэн
7577-1199
0.67%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

36

үзсэн
1800-1888
0.78%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

31

үзсэн
1800-1977
0.64%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

30

үзсэн
1800-1188
0.67%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

29

үзсэн
1800-1881
0.63%

Хугацаа: 3 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

25

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

Сайн байна уу? 1 жилийн хугацаатай хадгаламж нээлгэх бодолтой байгаа юм. Хадгаламжинд хийх мөнгө маань еврогоор байгаа. Еврогоор хадгалсан нь дээр үү? Төгрөгт шилжүүлж хадгалсан нь дээр үү. 30.000 орчим

Валютын ханш ирэх 1 жилийн хугацаанд яаж өсөх вэ гэдэг таамаглалаас хамаарна. Ханш харьцангуй тогтвортой байхаар бол төгрөгөөр, еврогийн ханш их өсөхөөр бол еврогоор хадгалсан дээр.

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй