Хашаа байшингийн зээлийн тооцоолуур

Та сард төлөх зээлийн дүнгээ энэхүү тооцоолуурыг ашиглан мэдэх боломжтой. Мөн нэмэлт төлбөр төлөх хэсгээс та өөрт тохирох хугацааг сонгосон тохиолдолд таны зээлийн төлөлт хэрхэн өөрчлөгдөхийг тооцоолон харуулна.

Жил Сар
% жилээр
(Хэрвээ сарын хүү 1.5% бол 18% гэж оруулна 1.5% x 12 = 18%)

₮ нэмж төлнө
сард ₮ нэмж төлнө
оны сард нэг удаа

₮ төлнө

ҮНЭГҮЙ ЗӨВЛӨГӨӨ

Зээлийн зуучлал

Нэр Зориулалт Хэмжээ
E... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 4,000,000
A... Автомашинтай болох 10,000,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
О... Автомашинтай болох 8,000,000
Т... Хашаа байшинтай болох 5,000,000
О... Автомашинтай болох 11,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 2,000,000
Б... Автомашинтай болох 10,000,000
Н... Орон сууцтай болох 60,000,000
У... Автомашинтай болох 15,000,000
Л... Автомашинтай болох 7,000,000
Д... Автомашинтай болох 15,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
m... Бизнесээ санхүүжүүлэх 4,000,000
б... Автомашинтай болох 7,000,000
Н... Өрх гэрээ тохижуулах 1,200,000
П... Орон сууцтай болох 40,000,000
Н... Орон сууцтай болох 55,000,000
Б... Орон сууцтай болох 50,000,000
Б... Автомашинтай болох 8,000,000
Б... Яаралтай мөнгөний хэрэгцээ 1,000,000
t... Автомашинтай болох 10,000,000
B... Автомашинтай болох 1,250,000
П... Орон сууцтай болох 50,000,000
B... Орон сууцтай болох 45,000,000
t... Хашаа байшинтай болох 3,500,000
Б... Автомашинтай болох 6,000,000
g... Бусад 10,000,000
Б... Бизнесээ санхүүжүүлэх 15,000,000
N... Бусад 20,000,000

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Хашаа байшингийн зээлийн төрлөө сонгоно уу
ХасБанк 1.5% - 1.5%
Голомт Банк 1.5% - 1.25%
Улаанбаатар хотын банк 1.5% - 1.4%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.7%
Төрийн Банк 2.0% - 1.8%
Хаан Банк 1.5% - 1.3%
Дэлгэрэнгүй
ХасБанк 1.5%
Төрийн Банк 2.0% - 1.8%
Худалдаа Хөгжлийн Банк 1.7% - 1.7%
Капитрон банк 2.3% - 1.8%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.5% - 1.3%
ХасБанк 1.5% - 1.5%
Төрийн Банк 2.0% - 1.8%
Голомт Банк 1.7%
Дэлгэрэнгүй
Хаан Банк 1.5% - 1.3%
ХасБанк 1.5% - 1.5%
Төрийн Банк 2.1% - 2.0%
Голомт Банк 1.7%
Капитрон банк 2.4% - 1.9%
Дэлгэрэнгүй

ЗЭЭЛИЙН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ.