Голомт Банк - Амины орон сууц барьж дуусгах зээл

Хүү: 1.25% - 1.15%
1800-1646
Бүрдүүлэх материал
 • Цахим иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн баталгаа;
 • Оршин суугаа газрын тодорхойлолт;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт;
 • Хөдөлмөрийн гэрээ;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
 • Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримт;
 • Хамтран зээлдэгч дээрх материалыг мөн адил бүрдүүлнэ.
 • Хэрэв дуусаагүй барилгын YХЭХБГэрчилгээ гарсан бол түүний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, газрын гэрчилгээ;
 • Барилгын зураг, төсөв, зарцуулалтын тооцоо, шаардагдах материалын тооцоо;
 • Кадастрын зураг.
Tавигдах шаардлагa
 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, тухайн байгууллагадаа 1-ээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийгээ 1-ээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх
 • Хувийн сууц барьж дуусгах тохиолдолд барилгын гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байх
 • Зээл хүсэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх