ХасБанк - Өрхийн зээл

Хүү: 2.0% - 2.0%
1800-1888
Бүрдүүлэх материал
  • Бичил зээлийн өргөдөл /ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээс эсвэл энд дарж татаж авах/;
  • Цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
  • 3х4 хэмжээтэй цээж зураг;
  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /Нотариатаар батлуулах шаардлагагүй/;
  • Цалингийн тодорхойлолт /ХасБанкны салбар, тооцооны төвүүдээс эсвэл энд дарж татаж авах/;
  • Гэр бүлийн хөдөлмөр эрхэлж буй гишүүдийн цалингийн тодорхойлолт /Шаардлагатай бол/;
  • Бизнес эрхлэгч бол бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд.
Tавигдах шаардлагa
  • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх;
  • Зээлийн барьцаанд тавих хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;
  • Зээлийн муу түүхгүй байх.


БАНКУУДЫН ХҮҮГ ХАРЬЦУУЛАХ

Сурталчилгаа