Капитрон банк - Хашаа байшин барих зээл

Хүү: 1.7% - 1.6%
11-328373
Бүрдүүлэх материал
 • Зээл хүссэн өргөдөл
 • Анкет/Банкнаас авч бөглөх/
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар/нотариатаар гэрчлүүлсэн/
 • 1 хувь цээж зураг
 • Орлого нотлох баримтууд
 • Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Банкнаас шаардсан бусад материалууд
Tавигдах шаардлагa
 • 21 ба түүнээс дээш насны Монгол улсын иргэн байх
 • Эрхзүйн хувьд хариуцлага хүлээх бүрэн чадамжтай байх
 • Бусад банк болон банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй байх
 • Тогтмол орлоготой, төлбөрийн чадвартай байх
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлагууд
 • Барих байшин нь 30%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу суурь бүрэн цутгагдсан, үндсэн ханыг босгосон байна. Хэрэв уг гүйцэтгэл нь төсөвт өртгөөрөө 30%-д хүрэхгүй бол гүйцэтгэлийг дээрх хувьд хүргэхийг банк шаардана.

Ижил төрлийн зээл, хадгаламж