​Нийлмэл болон энгийн хүү

  • 2014 / 04 / 07

Энгийн хүү гэдэг нь хугацааны эцэст тухайн мөнгөн дүнгээс хүү бодогддог. Харин нийлмэл хүү сар бүр тухайн дүн дээр хүү нэмэгдсэн хүүнээс хүү бодох юм. Нийлмэл хүүг тооцохдоо хугацааны хэмжүүрээр ихэнхдээ жилийг авах боловч хэрэв гэрээгээр тохиролцсон бол хугацааг бүр багасган, хагас жилээр ( жилийн хүүг хоёр хувааж), улирлаар ( жилийн хүүг дөрөв хувааж), сараар (жилийн хүүг арван хоёр хувааж ), өдрөөр (жилийн хүүг 36О хоногт хувааж) гэх мэтээр тооцож болно. Нийлмэл хүү нь бодох хугацааны үргэлжлэлээс шалтгаална.

Энэхүү хүснэгтэнд 1 жилийн хугацаатай, 13,6% хүүтэй, 500.000 ₮-ийг хадгалуулсан жишээ орууллаа. Энгийн болон нийлмэл хүүгээр бодогдоод жилийн нийт хүүгийн зөрүү 4000 ₮ гарч байна.

Та өрхийн санхүүгийн сургалт, зөвлөгөө авахыг хүсвэл энд дарна уу.

Mongo.mn - МетаБанк

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД