​Та орон сууцны зээлийн хүүнд нь их мөнгө өгөөд байна уу?

 • 2014 / 05 / 09

Банкны зээлээр байр авахын өмнө тооцоо хийж үзэхэд 20 жилийн дараа авсан зээлээ нугалж төлөхөөр харагддаг. Энэ нь танд таатай санагдахгүй нь мэдээж. 

Нэн ялангуяа эхний жилүүдэд төлж байгаа мөнгөний дийлэнхи нь хүүнд, тун бага хэсэг нь зээл рүү орж байгааг та харах болно. Хойшдоо бага багаар ч гэсэн ч хүүнд төлж байгаа мөнгө багасч, 10 жилийн дараа төлж байгаа мөнгөний тал нь хүүнд, тал нь зээл рүү орж эхэлнэ. Цаашдаа аажмаар зээлд төлж байгаа мөнгө ихэссээр, хүүнд орох мөнгө багасдаг.

 •                               
 • Банк зээлийн үлдэгдлээс хүү боддог. Иймд зээл багасахын хэрээр, хүүнд төлөх мөнгө түүнд бодогдож буй хүүний төлбөр буурч буй зүй тогтол ажиглагдаж байна.

Жилийн 8%-ийн хүүтэй, 20 жилийн хугацаатай 60,000,000 төгрөгийн орон сууцны зээлээр жишээлэн тайлбарлая.

Доор зээл авсан эхний 3 сар, 10 дахь жилийн эхний 3 сар, 20дахь жилийн сүүлийн 3 сарын зээл төлөх хуваарь байна.

Эхний жилийн эхний 3 сар нийт төлөлтийн дүнгийн 79%-д нь хүү төлж байна.

 • Он/сар     Төлбөр   Үндсэн төлбөр   Хүүгийн төлбөр     Нийт хүү    Зээлийн үлдэгдэл
 • 2014/06     501,864       101,864            400,000            400,000           59,898,136
 • 2014/07     501,864       102,543            399,321            799,321           59,795,593
 • 2014/08     501,864       103,227            398,637            1,197,958        59,692,366

10дахь жилийн эхний 3 сар 3 сар нийт төлөлтийн 55% нь хүү төлж байна.

 • 2024/01     501,864        218,713           283,151            40,470,140       42,253,916
 • 2024/02     501,864        220,171           281,693            40,751,833       42,033,745
 • 2024/03     501,864        221,639           280,225            41,032,058       41,812,106

20дахь жилийн сүүлийн 3 сар нийт төлөлтийн 3%-д хүү төлж байна.

 • 2034/03     501,864         491,959           9,905              60,437,435         993,803
 • 2034/04     501,864         495,239           6,625              60,444,061         498,565
 • 2034/05     501,864         498,540           3,324              60,447,384              0

Ингээд анх 60,000,000 төгрөгийн зээлийг:

 • 20 жил төлөх бол хүүд 60,447,384 төгрөг, нийт 120,447,384 төгрөг
 • 15 жил төлөх бол хүүд 43,210,467 төгрөг, нийт 103,210,467 төгрөг
 • 10 жил төлөх бол хүүд 27,355,841 төгрөг, нийт 87,355,841 төгрөг төлж зээлээ хаахаар байна.

Зээлийг урт хугацаагаар авах тусам их хүү төлөх боловч сар бүр бага мөнгө төлнө.

Хугацаа богино байх тусам бага хүү төлөх боловч сар бүр төлөх мөнгө нэмэгдэнэ.
Харин та ямар шийд гаргах вэ? 

Та орон сууцны зээлийн хүүнд нь их мөнгө өгөөд байна уу? 

Хариултыг танд үлдээе.

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

Орон сууцны зээлИЙН ТӨРЛҮҮД

Сурталчилгаа