​Татварын хөнгөлөлт эдлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

  • 2014 / 05 / 19

"Хувь хүн өөрийн орлого болон банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хөрөнгөөр амьдран суух зориулалтаар анх удаа хувьдаа орон сууцны барилга барих, эсхүл худалдан авахад зарцуулсан 30.0 сая aтөгрөгөөс дээшгүй хэмжээний хөрөнгөтэй тэнцэх орлого"-ыг чөлөөлөхдөө /ХХОАТТХ-ийн 16.1.12/

Lizing.mn - Лизингээр зарагдаж буй байрууд

Таны санхүүгийн мэдлэгт

Асуулт, хариулт
Монгол банкны журам өрчиглөгдөх болвуу

Банкуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл