​Даатгагдсан хадгаламж гэж юу вэ?

  • 2020 / 08 / 18

Харилцагчдын эрх ашгийг дээдлэх, бүх нийтэд санхүүгийн мэдлэг боловсрол олгох нь банкны эрхэм үүрэг юм.

Хадгаламжаа эрсдэлгүй байлгах, даатгалд хамруулах талаар Тээвэр хөгжлийн банк та бүхэнд танилцуулж байна.

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД

Сурталчилгаа