​Даатгагдсан хадгаламж гэж юу вэ?

  • 2020 / 08 / 18

Харилцагчдын эрх ашгийг дээдлэх, бүх нийтэд санхүүгийн мэдлэг боловсрол олгох нь банкны эрхэм үүрэг юм.

Хадгаламжаа эрсдэлгүй байлгах, даатгалд хамруулах талаар Тээвэр хөгжлийн банк та бүхэнд танилцуулж байна.

Холбоотой нийтлэлүүд