​Өрхийн санхүүгийн сургалт

  • 2023 / 01 / 22

Хүн бүр байртай, машинтай, хадгаламж хуримтлалтай болохыг хүсдэг. Мөн түүнчлэн үр хүүхдийнхээ ирээдүйд зориулан мөнгөн хуримтлал үүсгэхийг зорьж байдаг. Харин энэ зорилгодоо хэрхэн хүрэх тодорхой төлөвлөгөө байдаггүй. Мөн ямар санхүүгийн үйлчилгээнд хэрхэн хамрагдах талаар нарийн ойлголтгүй байдаг. Та ч мөн ийм асуудалтай тулгардаг бол манай өрхийн санхүүгийн сургалтуудад онлайнаар болон танхимаар хамрагдана уу.

Бид өрхийн санхүүгийн доорх 4 сэдвийн дагуу сургалтууд явуулж байна. Та өөрт хэрэгтэй сургалтыг сонгон хөтөлбөр, үнэ төлбөр болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцана уу.

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН СУРГАЛТУУД:

Та эдгээр сургалтанд хамрагдахыг хүсвэл манай "ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨ" группт элсэнэ үү.

Mongo.mn - санхүүгийн зөвлөгөө, зуучлал

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

ХадгаламжИЙН ТӨРЛҮҮД

Сурталчилгаа