ШИНЭ НИЙТЛЭЛҮҮД

2014 / 04 / 02

Та сард хэдэн төгрөгний цалин авдагаа мэдэх үү?

Энэ асуултанд хүмүүс янз бүрээр хариулдаг. Зарим хүмүүс шууд л өөрийнхөө сарын үндсэн цалин буюу албан тушаалын цалингийнхаа хэмжээг хэлдэг бол зарим нь үндсэн цалин дээрээ нэмэгдэл, хөлс, нэмэгдэл, шагнал урамшуулал, хоол, унааны олговрынхоо дүнг нэмж хэ

12 13 14 15 16