1 жилийн хугацаатай хадгаламж

11-328373
12.0%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 10000

213

үзсэн
1800-1188
11.5%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20000

126

үзсэн
7716-9999
11.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000 төг

180

үзсэн
7577-1199
11.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

72

үзсэн
7013-3060
11.2%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

119

үзсэн
1800-1977
10.5%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

459

үзсэн
1800-1881
10.3%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10,000

198

үзсэн
1800-1917
10.0%

Хугацаа: 12 сар

Доод үлдэгдэл: 20 000

784

үзсэн
1800-1646
10.0%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 10000

248

үзсэн
1800-1888
9.38%

Хугацаа: 1 жил

Доод үлдэгдэл: 20000

150

үзсэн

БҮХ БАНКНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

САйн байна уу? Хугацаатай хадгаламжиндаа 100 саяыг зөвхөн нэг банкинд хадгалах нь зөвүү эсвэл 20 саяын даатгалаа бодоод өөр өөр банкинд байршуулсан нь эрсдэл багатай юм боловуу ?

Нэг талаас 20, 20 саяар нь хуваан хадгалуулахад эрсдэлгүй. Эсвэл та Монголбанкны шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангаж буй, олгосон зээлүүд нь хэвийн төлөгддөг, актив хөрөнгө ихтэй банкуудад бүтнээр нь хадгалуулахад мөн эрсдэл бага байна.

Сайн байна уу би банк бусаас зээл аваад эргэлзээтэй зээлдэгч гэсэн ангилалтай болчихсон юмаа зээлээ бүрэн хаасан одоо яаж арилгах вэ

Зээл хаагдсан бол боломжгүй дээ. Зээл олгосон банк бусдаа хандаад үзэх хэрэгтэй

Сайн байна уу! 1. Энэ сайт дээр байгаа хадгаламжийн хүүгийн мэдээлэл нь яг тухайн өдрийнхөө банкны шинэ мэдээллийг харуулж байгаа гэж ойлгох уу, эсвэл тухайн банкинд очиж бодит мэдээлэл авсан дээр үү? 2. Хадгаламжийг 6 эсвэл 12 сараар нээсэн тохиолдолд хадгаламжийн хугацааг дуусахаас нь өмнө мөнгөө авч чадаагүй байлаа гэхэд хэдэн удаа автоматаар өмнөх хугацаагаар сунгагдах вэ? 3. Онлайн банкаар өөрийн хадгаламжийн дансаа алсаас удирдах боломжтой байдаг уу?

1.Банкинд очих шаардлагагүй мэдээллээ байнга шинэчлэдэг. 2. Анх гэрээ хийхдээ автоматаар сунгах уу гэдгээ тохирдог, хэдэн удаа ч сунгагдана. 3. Онлайнаар удирдаад явах боломжтой