​Машины лизингийн бүрдүүлэх материалууд

 • 2014 / 04 / 04

Хаан банк
Бүрдүүлэх материал:

 • • Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг
 • • Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/
 • • Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга
 • • Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт
 • • Бусад орлогыг тодорхойлох баримт
 • • Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд
 • • Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт
 • • Худалдан авах тээврийн хэрэгслийн їнийн нэхэмжлэл
 • • Тээврийн хэрэгсэл нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр дээрх гаалийн мэдүүлгийн хуулбар
 • • Бусад,

https://www.khanbank.com/mn/271

Капитал банк
Зээлдэгчийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

 • • Зээлийн зориулалт, хэмжээ, хугацаа, хүү, эргэн төлөх эх үүсвэрийг тусгасан зээл хүссэн өргөдөл, анкет
 • • Иргэний баримт бичгийн хуулбар
 • • Ам бүлийн байдал, гэрийн хаягийн талаархи оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн Засаг даргын тодорхойлолт
 • • 14-өөс дээшгүй хоногийн дотор авсан цагдаагийн ерөнхий газрын тодорхойлолт
 • • Орлого тодорхойлох баримт
 • • Урьдчилгаа төлбөр тушаасан баримт
 • • Төлбөрийн нэхэмжлэх
 • • Баталгаат хуудас
 • • Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол төрийн байгууллагаас олгосон зөвшөөрөл, ажлын байрны дүгнэлт, түрээсийн гэрээ гэх мэт үйл ажиллагааг нотлох баримт.
 • • Зээл хүсэгч бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга, тодорхойлолт

http://capitalbank.mn/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%...

Голомт банк
Бүрдүүлэх материал:

 • • Зээл хvссэн өргөдөл /Банкнаас өгөх маягтыг бөглөх/;
  • 1 хувь цээж зураг;
  • Иргэний үнэмлэх;
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт;
  • Цалин болон түүнтэй адилтгах орлогын тодорхойлолт /гэр бүлийн гишүүний хамт/;
  • Худалдан авах автомашины сонголт буюу нэхэмжлэх.

http://golomtbank.com/mn/267

Танд амжилт хүсье.


Холбоотой нийтлэлүүд