​Хашаа байшин барих зээлд тавигдах шалгуур.

 • 2014 / 04 / 14

Хашаа байшин барих зээлийн тавигдах шаардлага:

ГОЛОМТ БАНК

 • Зээлээ эргэн төлөх тогтмол орлоготой байх;
 • Зээл хүсэгч нь тогтвортой ажлын байртай, тухайн байгууллагадаа 1-ээс дээш жил тогтвор суурьшилтай ажилласан байх, хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийгээ 1-ээс дээш жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;
 • Хувийн сууц барьж дуусгах тохиолдолд барилгын гүйцэтгэл 60 хувьд хүрсэн байх;
 • Зээл хүсэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх.

Дэлгэрэнгүй ...

ХААН БАНК

 • Зээл хүсэгч нь 18 нас хүрсэн Монгол улсын иргэн байх,
 • Санхүүжилт авах амины сууц/хашаа байшингаа амьдран суух зориулалтаар ашиглах,
 • Өөрийн/хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн нэр дээрх өмчлөх/эзэмших эрх бүхий газартай байх,
 • Барих ажлын төсөв, төлөвлөгөөтэй байх,
 • Урьдчилгаа төлбөрийг санхүүжүүлсэн/санхүүжүүлэх чадвартай байх,
 • Сүүлийн 1 жилийн хугацаанд тогтвортой ажил эрхэлсэн, эсхүл энэ хугацаанд бизнес эрхэлсэн байх,
 • Даатгалд хамрагдах бөгөөд даатгалтай холбоотой зардлыг хариуцах,
 • Зээл хүсэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч нь хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн үлдэгдэлгүй байх,

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН БАНК

 • Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өргүй,
 • Худалдан авах орон сууц, хашаа байшингаа зөвхөн өөрөө болон гэр бүлээрээ амьдрах зориулалтаар ашиглах
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой /цалин, бизнесийн орлого г.м/
 • Худалдан авах орон сууц, хашаа байшингаа сонгосон байх

Дэлгэрэнгүй ...

Сарын төлбөрөө тооцохыг хүсвэл энд дарна уу.

Mongo.mn - хамгийн ашигтай

ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД

Сурталчилгаа