ЗӨВЛӨГӨӨ, НИЙТЛЭЛ

2020 / 08 / 18

Хадгаламж гэж юу вэ?

Учирж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий мөнгөн хуримтлалыг хадгаламж гэж тодорхойлж болно.

1 2 3 4 5

САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД