Өрхийн хэрэглээний зээл

7013-3060
1.9% - 1.9%

Хугацаа: 2.5 жил

13

үзсэн
1800-1646
1.9% - 1.9%

Хугацаа: 2 жил

7

үзсэн
1800-1917
1.95% - 1.9%

Хугацаа: 2.5 жил

26

үзсэн
11-328373
2.0% - 1.7%

Хугацаа: 2.5 жил

3

үзсэн
1800-1888
2.0% - 2.0%

Хугацаа: 2.5 жил

7

үзсэн
1800-2929
2.2% - 1.8%

Хугацаа: 30 сар

13

үзсэн
77777-105, 95017-105
2.99% - 2.59%

Хугацаа: 30 сар

9

үзсэн
1800-2828
3.0% - 2.3%

Хугацаа: 2 жил

6

үзсэн

САНХҮҮГИЙН СУПЕРМАРКЕТ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт, хариулт

зээлийн мэдээллийн санд 50мянган төгрөгнөөс болоод хар дансанд бүртгэгдсэн тэрийг яах вэ би гадаад яваад үлдэгдэлтй гэдгээ мартаад яваад өгсөн тэрийг яах вэ

Зээл төлөгдөхөд бүрэн дууссан бол мэдээлэл засагдахгүй, 6 жилийн дараа мэдээллийн сангаас хасагдана. Зээл төлөгдөж дуусаагүй бол Зээл авсан газартаа хандана, боломжтой бол засаад өгөх байх, боломжгүй бол хэвээр үлдэнэ

Сайн байна уу Миний цалин 750.000 төгрөг төрийн албан хаагч 8дахь жилдээ тасралтгүй ажиллаж байгаа зээлийн үлдэгдэлгүй тохиолдолд 15сая төгрөг гарах болов уу?

Цалингийн зээл бол хүрэхгүй юм байна. 7-8 сая, түүнээс бага байх магадлалтай

Сайн байна уу Хасбанкнаас цалингийн зээл авсан юмаа 10 сард 1удаа зээлээ 7хоног хэтрүүлсэн юмаа ингэхээр дахиад зээл авч болох болов уу?

Болно