Амины ОС худалдан авах зээл

1800-1646
1.3% - 1.2%

Урьдчилгаа: 40%

Хугацаа: 20 жил

1

үзсэн
1800-1917
1.3% - 1.25%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 7 жил

18

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 240 сар хүртэл

8

үзсэн
1800-1888
1.4% - 1.4%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 15 жил

2

үзсэн
1800-1977
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

5

үзсэн

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД