Амины ОС барих зээл

1800-1646
1.25% - 1.15%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 10 жил

8

үзсэн
1800-1917
1.3% - 1.25%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 10 жил

10

үзсэн
1800-1881
1.4% - 1.2%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 5 жил

5

үзсэн
1800-1888
1.4% - 1.4%

Урьдчилгаа: 20-50%

Хугацаа: 15 жил

3

үзсэн
1800-1977
1.5% - 1.2%

Урьдчилгаа: 20%

Хугацаа: 20 жил

5

үзсэн
11-328373
1.5% - 1.4%

Урьдчилгаа: 30%

Хугацаа: 10 жил

2

үзсэн

Хашаа байшингийн зээлИЙН ТӨРЛҮҮД